IMG_9745-lores

dr. Albert Mrgole – direktor

Psiholog, sociolog, družinski terapevt, Imago partnerski terapevt

rojen 1962 v Pfullingenu, Nemčija

Številka raziskovalca: 10935

E-naslov: albert.mrgole@vezal.si

Predstavitev

Je sistemski družinski terapevt, psiholog, doktor sociologije in Imago partnerski terapevt.
Njegovo področje dela so vodenje družinskih terapij in svetovanj, vodenje treningov za partnerje in starše, izvajanje supervizij za različne sisteme (mladinske centre, šole, delovne kolektive), izvajanje izobraževanj po meri za različne kolektive, delo s šolskimi težavami.

V svojem delovanju, ki izhaja iz izkušenj sistemskega pogleda in dela, združuje prakso psihologa, ki ga je zaznamovala izkušnja dela v vzgojnem zavodu, in željo po znanstvenem razumevanju, ki jo dopolnjuje s teoretskim pogledom sociologa kulture.
Kot mladi raziskovalec na Filozofski fakulteti v Ljubljani in štipendist na Collegium Budapest v Budimpešti se je raziskovalno ukvarjal z nastajanjem mladinskega pravnega sistema, z vprašanji delovanja ustanov in institucionalnega sistema. Svoje delo je objavil v knjigi Malopridna mladež med zaščitniki in preganjalci (1999), ki pomeni v Sloveniji pionirsko delo na področju zgodovinske sociologije.
Poleg raziskovanja in teoretske produkcije se je od leta 1995 naprej posvečal praksi neformalnega dela z mladimi, zlasti razvoju novih metod in programov za družbeno integracijo mladih na obrobju. Pod njegovim vodstvom in z njegovim znatnim avtorskim prispevkom je nastal prvi slovenski program neformalnega izobraževanja: Projektno učenje za mlade (PUM). V nadaljevanju je po izkušnjah, ki jih je pridobil z vodenjem različnih mladinskih iniciativ in podobnih izkušenj v tujini, vplival na razvoj celostnega koncepta neformalnega dela z mladimi v mladinskih centrih in klubih. Sodeloval je kot član strokovne skupine pri Uradu RS za mladino za pripravo poklica mladinskega delavca in zunanji član drugih raziskovalnih skupin.
Šest let je neposredno vodil program strokovnega dela z mladimi v Občini Trzin. Konec leta 2003 je izšla njegova druga knjiga Kam z mularijo?: Načela kakovosti neformalnega dela z mladimi, ki pomeni uvod in podlago za urejanje standardov in enotnega koncepta dela z mladimi v mladinskih klubih, centrih in v drugih oblikah (društva, krožki, mladinske skupine), kjer pripravljajo sodobne programe za prosti čas mladih. Po enem letu je bila knjiga razprodana. Knjiga je rezultat raziskovanja različnih evropskih konceptov neformalnega dela z mladimi z upoštevanjem lastnih idej in izkušenj iz prakse in pomeni za naš kulturni prostor popolnoma prenovljeno vizijo delovanja.
Med njegovimi zanimivejšimi praktičnimi izkušnjami je še nekaj pionirskih projektov:
1. Izvajanje programa specialnega rejništva v letu 2000, kjer je sodeloval pri izdelavi koncepta, med izvajanjem pa zbral ogromno gradiva, ki še čaka na resnejšo evalvacijo in predstavitev.
2. Sodelovanje v projektu urejanja zunanjih prostorov po metodi participacije vseh uporabnikov bivalnega sistema ustanove (šole).
3. Projekt mladinskih kooperativ.

Pri svojem delu svetovalca na šoli je posvečal največ pozornosti delu s starši, ki imajo težave pri vzgoji, vzpostavljanju stika in iskanju bolj funkcionalnih načinov v medsebojnih odnosih. Na ta način lahko uvedejo spremembe in pomagajo otrokom s težavami pri šolskem delu (neprilagodljivi, učno manj uspešni, vedenjsko težavni). Poleg tega razvija neformalne metode za učinkovitejše svetovanje otrokom ter za delo z razredi (klima, neformalni pristopi).

V prostem času išče navdih v kulturi, 5 let je sodeloval kot pevec in umetniški vodja pri Klapi Mali grad, od leta 2000 dalje pa je član moškega pevskega zbora Lira. Njegova zvesta in nepogrešljiva spremljevalka je knjiga.
Rad zahaja v naravo, kolesari in preživlja čas s prijatelji. Izleti v neznano, ki si jih privošči s svojo družino, so zanj prijetna sprostitev in razvedrilo. Otroci v njem prebujajo smisel za preprostost in humor. Otroci sami pa pravijo, da so nepogrešljiv vir idej, ki so tema njegovih predavanj.
Kdaj pa kdaj si še najde čas in se sprosti ob igranju harmonike. Glasba je pomemben vidik njegovega življenja.

Izobraževanje

1987: Diplomiral iz psihologije (Izpiti in nezavedno, Ljubljana: Filozofska fakulteta).
1992: Magisterij iz sociologije kulture (Vzgojni zavod kot teoretski problem, Ljubljana: Filozofska fakulteta).
1993/1994: strokovno izpopolnjevanje na raziskovalnem inštititu Collegium Budapest v Budimpešti (deset mesecev, raziskovalna tema: Sociologija institucionalnega nastajanja. Analiza pojavljanja resocializacijskega diskurza na Slovenskem).
1999: doktorat iz sociologije (Dinamika institucije. Nastajanje mladinskega prava na koncu 19. in v začetku 20. stoletja na Slovenskem. Ljubljana: Filozofska fakulteta).
Od 2003 do 2007: dokončal podiplomski študij iz družinske sistemske terapije (Medicinska fakulteta, Katedra za psihiatrijo, v sodelovanju z Institute of Family Therapy, London).

Od 2007 do 2011: dokončal študij Imago partnerske terapije ( Imago relationships, mentorica Jette Simon, Danska, ZDA ) in pridobil naziv Imago terapevt.

Od februarja 2013 : Slušatelj študija Emotional focused therapy (mentorica Gail Palmer, Kanada)

Formalne delovne izkušnje (redna zaposlitev)

1986 – 1988: Psiholog, Vzgojni zavod Frana Milčinskega v Smledniku.
1989 – 1995: Mladi raziskovalec (Oddelek za sociologijo, FF, Ljubljana).
1996 -1999: Razvojni sodelavec (Andragoški center Slovenije, Ljubljana).
2000: Zasebni učitelj.
2000: Strokovno rejništvo (Mladinski dom Jarše).
od 2001 do 2005: Šolski svetovalni delavec (OŠ Frana Albrehta, Kamnik).
Od 2005 – 2011: svetovalec za starše, otroke in učitelje na OŠ Preserje pri Radomljah.

Od 2011: samostojna psihoterapevtska in svetovalna praksa.

Neformalne delovne izkušnje (pogodbeno delo)

1999 – 2000: Urbanistični inštitut, raziskovalni sodelavec, Projekt: Odprti prostori v šolah, raziskovalno poročilo
od 2000 – 2005: Vodenje mladinske iniciative in delovanja mladinskega kluba v Trzinu, Občina Trzin.
2001: Vodenje iniciative za mladinski klub Domžale.
2001 – 2002: Vodenje projekta Druženje (v sklopu Infocentra za mlade – iniciativna skupina za mladinski klub), Matična knjižnica Kamnik
2000 – 2002: Mirovni inštitut, raziskovalni sodelavec, Projekt: »Priprava strokovnih podlag za razvoj neformalnega dela z mladimi«.
2002: Urad RS za mladino, raziskovalni sodelavec, Projekt: “Koncept mladinskih centrov v Sloveniji”.
2002 – 2004: Svetovalni sodelavec: delo s težavnim razredom, OŠ Preserje pri Radomljah.
2003 – 2005: FDV, raziskovalni sodelavec, Projekt: » Geneza šolske (ne)uspešnosti in socialno samoumeščanje šolsko manj uspešnih otrok«.
Od 2003 dalje: Vodenje treningov za starše Modri ključ (skupaj z ženo Leonido)
Od 2006 dalje: Supervizije za mladinske delavce.
2008 – 2010: Ekspert v mednarodnem projektu Učenje kompetence učenja.

Od 2005 dalje: Celostni programi preventivnih dejavnosti za LAS.

1. marca 2013 je bil izvoljen za predsednika nacionalne mreže TOM telefona.

 

 

392422_2256698737308_13311594_n
Leonida Mrgole je refleksoterapevtka, ki svojo prakso izvaja že od leta 1994 dalje. Ob lastni praksi zadnja leta sodeluje kot koterapevtka in svetovalka na skupnih partnerskih svetovanjih z možem, kjer s svojimi inovativnimi in pragmatičnimi rešitvami prispeva zelo pomemben del k uspešnosti svetovalnega procesa. Svoje izkušnje povezuje z močnim intuitivnim darom za reševanje vzgojnih dilem, kjer so rešitve spontano v duhu sistemskega pristopa, hitre in učinkovite. V svojih »spontanih« rešitvah spretno vključuje demonstracije primerov iz lastnega družinskega življenja, ki so poučne in prepričljive. Zaključila je študij  Imago – partnerske terapije in pridobila naziv IMAGO EDUKATOR, IMAGO FACILITATOR.
Kot refleksoterapevtka izhaja iz osebne izkušnje in svoje delo opravlja z veliko energije in zavzetosti. Pri svojem delu se srečuje z zelo širokim področjem težav, vendar vselej najde pristen stik z ljudmi, za kar so ji klienti še posebej hvaležni. Ves čas skrbi za strokovno izpopolnjevanje in spremlja aktualna dogajanja v stroki.

V prostem času, ki ga ima od vsega najraje, se zelo rada potepa (hodi na izlete). Neskončni travniki in skrivnostni gozdovi so njena poslastica. Dajejo ji zavetje in skrivnostno moč, ki ji vedno znova obnavlja vero, da svet okoli sebe vidi v pozitivni izkušnji. Na samotnih sprehodih jo spremlja psička Čili. Živali so njene pomembne spremljevalke. V prostem času bere in piše. (Ustvarja dva spletna dnevnika: Hobit’s smile blog je njen osebni dnevnik. V Vezalkah za dušo pa piše resnične zgodbe iz družinskega in partnerskega življenja in se trudi, da zgodbe nosijo sporočilno vsebino.
Proste večere preživlja v pogovorih s svojim možem, ob knjigah in v druženju s prijatelji, ki so zelo pomemben del njenega življenja.
Uživa v pisanju zgodb. Na Oninem natečaju za najlepšo erotično zgodbo leta 2008, je bila njena zgodba izbrana za drugo najlepšo zgodbo natečaja.
Večino časa posveti svoji družini, ki ji daje nove izkušnje in izziv, da vedno znova išče pozitivne rešitve, ki so spodbuda za vse.
Uživa v družbi svojih štirih otrok, v njej prebujajo radost in ji dajejo neskončno ustvarjalnost. So njeni največji in najbolj dragoceni učitelji.

Strokovna znanja
Diplomirala iz refleksoterapije pri prof. Gerhardu Fercherju, na šoli za refleksoterapevte Bellosana v Ljubljani – mednarodna diploma (1998), verifikacija na Gospodarski zbornici.
V praksi deluje od leta 1994/95.
Seminar »Mind/body medicine, Stress management; The New Zealand schools of chronic pain management« pri Dr. Colin D. Chilvers, v Litiji (1998).
Izobraževanje: »Energetsko zdravljenje po metodi Hatmara« pri g. Naomi Feinberg (Izrael) (1999).
Študentka »Oracle School Of Colours« v Londonu, pri g. Pauline Wills, ki je tudi priznana refleksoterapevtka in avtorica številnih strokovnih knjig o zdravljenju z barvami in refloksoterapiji (od 1999).
Mikhail Baker – Seminar terapije z zvokom in Patricia Mercier – seminar zdravljenja s kristali – v okviru šole Oracle School Of Colours (2000).
Dokončala študij Imago partnerske terapije ( Imago relationships, mentorica Jette Simon, Danska, ZDA ) in pridobila naziv Imago edukator (2011).
Dokončala študij Imago partnerske terapije ( Imago relationships, mentorica Jette Simon, Danska, ZDA ) in pridobila naziv Imago facilitator (2012).
Od februarja 2013 je slušateljica študija Emotional focused therapy (Mentorica Dr. Leanne Campbell, Ph.D., R. Psych, Kanada)
Novembra 2014 se je vključila v Izobraževanje retorike (Jasna Knez, Povej na glas)
Vodenje izobraževanj in delavnic
Izvajalka tevilnih predavanj in seminarjev za starše s ciljem izboljšanja kakovosti družinskih odnosov in komunikacije v družini. (od 2000 dalje)
Koterapevtka in supervizorka pri izvajanju terapij, svetovanj, treningov za starše in izobraževanj. (od 2003 dalje)
Vodi tedenske delavnice za ohranjanje fizičnega, mentalnega, psihičnega in duhovnega ravnovesja (od leta 2000 dalje).
Izvajalka delavnice za učitelje na osnovni šoli Frana Albrehta v Kamniku: »Kako obvladati stres?« 2002/03. Tedenska srečanja skozi celo šolsko leto.
Izvajalka izobraževalnih seminarjev iz refleksno conske masaže od 2001 dalje.
Soizvajalka pri izvajanju vseh Vezalovih trenigov od 2005 dalje.
Sopredavateljica na predavanjih za starše od 2001 dalje.
Soavtorica knjige, ki sta jo napisala skupaj z možem Albertom: Izštekani najstniki in starši, ki štekajo. Knjiga je izšla leta 2013 in v nekaj mesecih postala uspešnica. Prva izdaja 1000 izvodov, je bila razprodana v enem letu. Druga izdaja je izšla v decembru leta 2014.

Lastna praksa
Refleksoterapevtka in barvna terapevtka od 1994 dalje.
V sodelovanju z možem družinska in partnerska svetovalka od 2001 dalje.
Skupaj z Albertom predavata za starše in je nepogrešljiva »druga plat življenja« pri izvajanju treningov in drugih izobraževanj, kot koterapevtka in supervizorka pri vseh projektih zavoda.

 

 

NRM_5482

Najino življenje

Lea in Albert Mrgole

Poročena sva od leta 1985 in sva starša štirim otrokom: Izaku (roj. 1989), Medeji (roj. 1991), Iloni (roj. 1994) in Ezavu (roj. 1996).
Z nami je še mačka ( Etna ) in psička Čili.
Pomembni so nama prijatelji in sprostitveni konjički, ki jim posvečava veliko časa. Včasih pobegneva in si, v dvoje, privoščiva daljši sprehod po kamniških gozdovih.
V zakonu sva živela najprej štiri leta sama, v najetem stanovanju in brez otrok. Nato sva živela v bližini staršev in sorodnikov, od leta 1995 živimo v lastni hiši v Kamniku.
Vzgoja otrok v različnih razvojnih obdobjih naju je opremila z osebnimi izkušnjami, iz katerih črpava največ navdiha za delo in svetovanje. Izkušnje ob skupnih pogovorih vsak večer znova ovrednotiva in jih po delovnem dnevu dopolniva z novimi.
Številna družina pomeni, da je potrebno nekatere vzorce in veščine bolj ekonomično prirediti, osredotočiti se je potrebno na to, kar je zares pomembno. Naše družinsko življenje nas uči, da sprejemamo kompromise in se hitro prilagodimo na nove pogoje. Vsakdanje življenje nas je naučilo skupno reševati probleme in nesporazume.
Trudiva se funkcionirati kot starša in kot partnerja. Najino partnersko življenje ni dolgočasno, je polno izkušenj in preizkušenj. Vedno se trudiva, da sva jih zavestno rešujeva. Najine izkušnje odprto in nesebično deliva na delavnicah in predavanjih. Naučila sva se, da živ in zabaven partnerski odnos ne pride sam od sebe in da je zanj treba trdo delati. Zato skušava parom skozi predavanja sporočiti, da je to, da se udeležuješ delavnic in svetovanj, ki govorijo o partnerstvu, odgovorno delo, ki nikakor ne sporoča, da je s kom kaj narobe. Sporoča o zrelosti in odgovornosti para, ki ne želi svojega življenja preživeti v monotonem vsakdanu.
Zelo pomembno izkušnjo smo preživljali, ko smo imeli leta 2000 pol leta v specialnem rejništvu 15 let starega fanta.

Skupno delo naju je naučilo, da znava v večini situacij uskladiti Albertov analitični razum in znanje in Leino čustveno in intuitivno moč. Ob tem ustvariva edinstveni preplet kvalitet, ki jih lahko učinkovito uporabiva za svetovalno delo.

 

Start typing and press Enter to search

Z nadaljevanjem uporabe spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov, ki bodo vašo uporabniško izkušnjo naredili slajšo. Več informacij

Na strani uporabljamo piškotke, da vam lepše prikažemo vsebino in merimo obiskanost. Če boste uporabljali stran brez spremembe nastavitev piškotkov se strinjate z njihovo uporabo.

Zapri