S področjem neformalnega izobraževanja se ukvarjamo od leta 1995 dalje.

Prvo področje dela je bilo raziskovanje in priprava podlag za izvajanje programa PUM. Albert Mrgole je avtor besedila programa PUM in je v vlogi vodje programa sodeloval pri vseh elementih uvajanja programa v prakso, od izobraževanja, evalvacije, raziskovanja kakovosti, do supervizije prvim skupinam.
V okviru tega dela je ostalo veliko gradiv in praktičnih izkušenj.

V okviru izvajanja mladinskega dela je nastala knjiga Kam z mularijo? (2003), ki zajema načela kakovosti za neformalno delo z mladimi.

Od leta 2005 smo prisotni tudi v polju mladinske politike kot strokovnjaki in eksperti za posamezna področja.

PONUDBA

Svetovanje pri izvajanju mladinskih programov

Kje nudimo pomoč?

Pomoč pri projektnem načrtovanju, načrtovanju letnega programa, ideje za delovanje, posredovanje izkušenj pri vodenju mladinskega kluba.

Pomoč vodjem mladinskih programov: povezovanje poznavanja mladih, njihovih potreb, razvojnih značilnosti in ustvarjalnost pri kreiranju programskih ponudb.

Prenašanje izkušenj načrtovanja neformalnih programov, združevanje načel kakovosti neformalnega dela z mladimi v zasnovi in idejnih vzpodbudah za delo z mladimi.

Izobraževanje za mladinske delavcev

Vsebina izobraževalnega programa za mladinske delavce

1. Temeljni program (60 ur)
2. Nadaljevalni program izobraževanja mentorjev (250 ur)
(pogoj: vsaj eno leto izkušenj pri delu z mladimi)

Svetovanje pri izdelavi lokalnih mladinskih politik

V Sloveniji se razvijajo lokalne mladinske politike, ki ob nacionalni podpori (Uradu RS za mladino, MSS) zagotavljajo delovanje mladinskih programov v lokalni skupnosti (občini, regiji). Težava delujočih mladinskih programov in njihove podpore je v pomanjkanju enotnega koncepta delovanja, ki bi bil preverjen in zanesljiv.
Dileme rešuje izdelava elaborata, ki v perspektivi pridobi status zavezujočega dokumenta, sprejetega na ravni lokalne zakonodaje.
Dr. Albert Mrgole ima dolgoletne izkušnje pri svetovanju in izdelavi konkretnih gradiv in strategij na področju lokalne mladinske politike.

Pomoč pri uvajanju mladinskih iniciativ

Za lokalne skupnosti, kjer obstaja interes, vendar delovanje onemogočajo številne ovire. Npr. ni volje na strani lokalnih oblasti, ni prostorskih pogojev, ni povezanosti med različnimi skupinami in organizacijami, obstaja navskrižje interesov, ni jasne vizije, ni dovolj izobraženega kadra…

Svetovanje in supervizija pri izvajanju konkretnih programov

Načrtovanje počitniških taborov, izobraževalnih in spretnostnih delavnic, atraktivni projekti, v katerih mladi z navdušenjem sodelujejo.

Evalvacija mladinskega dela

Izdelava evalvacijskih študij za različne programe.
Recenzije strokovnih gradiv na področju dela z mladimi.

Start typing and press Enter to search

Z nadaljevanjem uporabe spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov, ki bodo vašo uporabniško izkušnjo naredili slajšo. Več informacij

Na strani uporabljamo piškotke, da vam lepše prikažemo vsebino in merimo obiskanost. Če boste uporabljali stran brez spremembe nastavitev piškotkov se strinjate z njihovo uporabo.

Zapri