SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA PODJETJA VEZAL ZAVOD IN UPORABE SPLETNIH STRANI V NJEGOVI LASTI

Datum objave zadnje verzije pogojev: 15.5.2019

Splošno

Splošni pogoji urejajo postopek prijave in odjave na posamezen dogodek pred izvedbo posameznega dogodka, varovanje osebnih podatkov in izvedbo dogodkov.

Splošni pogoji poslovanja zavoda Vezal (v nadaljevanju: Splošni pogoji) se nanašajo na vse dogodke (seminarje, delavnice, konference in druge dogodke izobraževalne in/ali informativne narave – v nadaljevanju: Dogodki) in izobraževalne programe (avdio in video izobraževalne programe, on-line izobraževalne programe, besedila, prosojnice in druga izobraževalna gradiva v kateremkoli formatu – v nadaljevanju: Izobraževalni programi), ki jih organizira Vezal zavod, v nadaljevanju organizator.

Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo za vse Dogodke in udeležence enako, razen če je v okviru prijave na posamezen Dogodek določeno drugače s strani Organizatorja.

Splošni pogoji so sestavni del vsake prijavnice na vsak Dogodek, ne glede na obliko prijave na Dogodek (pisno, preko spletne strani, po faksu ali na drug način, ki izkazuje osebo in Dogodek, na katero se je ta oseba prijavila). Vsaka oseba, ki se prijavi na posamezen Dogodek, v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te Splošne pogoje.

Splošni pogoji so v obliki pravnega obvestila v vsakokratni veljavni različici objavljeni na spletni strani Organizatorja www.vezal.si  in http://www.eftvezal.si/ in http://najstniki.weebly.com/ ter se lahko občasno spreminjajo. V času prijave na posamezen Dogodek veljajo Splošni pogoji, ki so v tem času objavljeni na spletni strani www.vezal.si in http://www.eftvezal.si/ in http://najstniki.weebly.com/

Prijave in plačilo kotizacije

Prijava na Dogodek se izvede z izpolnitvijo prijavnice v tiskani obliki, spletne prijavnice na spletni strani ali preko e-pošte info@vezal.si

Navodila za plačilo in rok plačila za posamezen Dogodek (vključno z možnostmi obročnega plačevanja) prejmejo vsi prijavitelji po prijavi na e-poštni naslov, ki so ga navedli na prijavnici.

Odpoved prijave

Organizator si pridružuje pravico, da vsako prijavo zavrne oz. odpove brez obrazložitve. To velja tudi v primeru, da je stranka že nakazala denar. V tem primeru Organizator denar vrne.

Odpoved s strani stranke je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov info@vezal.si. Ustnih odpovedi, posredovanih po telefonu, Organizator ne sprejema.

Odpoved prijave na Dogodek brez obveznosti plačila kotizacije

Če za prijavo na posamezni Dogodek ni potrebno izpolniti prijavnice, ki vsebuje Pogoje poslovanja za dotični Dogodek, veljajo naslednji Splošni pogoji odpovedi prijave na dogodek:

Skrajni rok za pisno odpoved brez obveznosti plačila kotizacije je 7 dni pred datumom dogodka objavljenega v programu Dogodka. V primeru kasnejše odpovedi prijave, vam bo Organizator kotizacijo zaračunal v celoti.

Za prijavo na nekatere Dogodke je potrebno izpolniti prijavnico, ki je opremljena s posebnimi pogoji poslovanja, ki veljajo za dotični Dogodek in opredeljujejo tudi možnosti odpovedi prijave na Dogodek, brez plačila kotizacije ali z delno obveznostjo plačila kotizacije. Pogoji poslovanja, s katerimi se je potrebno s podpisom strinjati ob prijavi na dotični Dogodek, celovito in popolno opredeljujejo možnosti za odpoved prijave, vključno z njeno odsotnostjo, če ni v Pogojih poslovanja navedeno drugače.

 Vsebina Dogodkov in Izobraževalnih programov

Vsebina predavanj in gradiv na posameznih Dogodkih ter vsebina drugih izobraževalnih programov (vključno z on-line izobraževalnimi programi, avdio in video programi) izraža izključno stališča avtorjev/predavateljev, in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni ali Organizatorja. V nobenem primeru Zavod Vezal njegovi zaposleni ali podizvajalci, niso odgovorni za kakršno koli škodo (posredno, neposredno ali posledično), ki bi temeljila na informacijah te spletne strani ali na informacijah, ki so bile pridobljene na posameznih Dogodkih ali drugih Izobraževalnih programih.

Organizator ne daje nobenih jamstev ali garancij o rezultatih, ki jih vi ali drugi lahko dosežete kot rezultat udeležbe na posameznem Dogodku ali uporabe Izobraževalnih programov.

Organizator se po najboljših močeh trudi, da potencialnim udeležencem dobro in natančno predstavi svoje Dogodke in izobraževalne programe, vendar so udeleženci sami odgovorni za svoje rezultate, ki so med drugim odvisni tudi od njihovega znanja, spretnosti, in količine časa in truda, ki ga vložijo v implementacijo znanja.

Osebni podatki

Organizator zagotavlja visoko raven varovanja osebnih podatkov in se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, navedene v prijavnici ali prejete preko obrazcev na tej in drugih spletnih straneh, skrbno hranil in uporabljal samo z namenom analiziranja podatkov o udeležencih dogodkov, za marketinške raziskave ter za predstavitev izdelkov in storitev Vezal zavoda, ter jih brez privolitve posameznih oseb, na katere se podatki nanašajo, ne bo posredoval tretjim osebam.

Prijavitelji na Dogodek s podpisom ali prijavo dovoljujejo obdelavo svojih osebnih podatkov in podatkov oseb, ki so navedeni na prijavnici za zgoraj opisani namen, za kar imajo vsa ustrezna pooblastila. Osebe, navedene na prijavnici, lahko kadarkoli zahtevajo, da Organizator trajno ali začasno preneha uporabljati njihove osebne podatke z namenom analiziranja naročnikov oziroma udeležencev dogodkov, marketinških raziskav ter za predstavitev izdelkov in storitev Zavoda Vezal. Osebe, navedene na prijavnici, imajo pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov ter pravico, da Organizatorja kontaktirajo na naslovih, ki so navedeni na prijavnici in v teh Splošnih pogojih, če si želijo ogledati, popraviti, spremeniti ali posodobiti svoje osebne podatke v podatkovni bazi Organizatorja. Organizator je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov z namenom analiziranja naročnikov, marketinških raziskav ter za predstavitev izdelkov in storitev zavoda Vezal. (odjava od obvestil), ter o tem v nadaljnjih 5 dneh obvestiti osebo, ki je to zahtevala. Stroške vseh dejanj v zvezi s tem krije Organizator.

Uporabniki te spletne strani in drugih spletnih strani, kjer Organizator zbira podatke, z vpisom svojih podatkov v za to namenjene obrazce in s potrditvijo vpisa po e-pošti dovoljujejo obdelavo svojih osebnih podatkov za zgoraj opisane namene. Organizator se obvezuje, da bodo vsi na ta način pridobljeni podatki varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator se obvezuje, da bo vsako njegovo e-poštno obvestilo opremljeno z možnostjo avtomatične in takojšnje odjave od obvestil.

Pogoji uporabe avtorskih vsebin

Zavod Vezal si pridržuje pravico do napak na vseh svojih spletnih straneh  tako v slikovnem kot tekstovnem delu in zanje ne prevzema odgovornosti.

Vse informacije, grafika in programski elementi v najširšem pomenu (teksti, skice, fotografije, video vsebine, ipd.), vsebovane na spletnih straneh Organizatorja, so avtorsko delo Organizatorja in zato že s svojim nastankom v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.

Uporabnikom je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno le v osebne in nekomercialne namene. Vsakemu posameznemu uporabniku je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno le v enem, osebnem izvodu. Dokumenti in vsebine, objavljeni na teh spletnih straneh, se v nobenem primeru ne smejo kopirati, prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene.

Dokumenti in vsebine, objavljeni na spletnih straneh Organizatorja, se lahko izjemoma reproducirajo izključno le v nekomercialne namene, pri čemer morajo biti ohranjene vse informacije o avtorjih in viru ter opozorila o zaščiti avtorskih ali drugih pravic. Takšen izdelek in vsi ostali izdelki oz. storitve, ki so z njim morda oglaševani, morajo biti tako kot te spletne strani povsem brezplačni in dostopni vsem pod enakimi pogoji in brez dodatnih omejitev.

Kdor želi objaviti le del vsebine oz. jo želi objaviti pod drugačnimi pogoji, mora dobiti predhodno pisno dovoljenje avtorja oz. avtorjev. Če ti pogoji niso izpolnjeni, po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah Republike Slovenije, kopiranje avtorskih vsebin teh spletnih strani ni dovoljeno.

Obiskovalci spletnih strani www.vezal.si  in http://www.eftvezal.si/ in http://najstniki.weebly.com/ se strinjajo s pogoji uporabe.

V Zavodu Vezal skrbimo za varstvo osebnih podatkov. Zaradi osebnega dela s klienti izvajamo strogo varovanje osebnih podatkov, ki je standardizirano v stroki. Polek teh podatkov seveda skrbimo tudi za osebne podatke pridobljene na spletu.

S prijavo na e-novice, poslanim povpraševanjem ali prijavo na izobraževanje oziroma delavnico omogočite podjetju Zavod Vezal da zbira in obdeluje posredovane osebne podatke. Posredovane osebne podatke bomo obdelovali v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Varovanje zasebnosti in obdelava podatkov

Vaše osebne podatke zbiramo le, če je to nujno potrebno.

S prijavo na e-novice se strinjate, da o vas zbiramo osebne podatke, ki ste nam jih posredovali ob prijavi. Osebni podatki, ki jih zbiramo so ime, priimek in elektronski naslov.

Če želite oddati povpraševanje ali se prijaviti na izobraževanje oziroma delavnico, vas bomo prosili za ime, priimek, elektronski naslov, telefonsko številko, in naslov. Osebne podatke potrebujemo, da vam lažje podamo odgovor oz. za izvedbo naročene storitve.

Namen

Osebne podatke zbiramo v skladu za namenom, za katerega ste nam jih posredovali. Posredovanih osebnih podatkov ne bomo uporabili za drug namen.

Pravna podlaga

Osebne podatke zbiramo na podlagi vašega soglasja oz. na podlagi pogodbe.

Uporaba osebnih podatkov

Osebne podatke uporabljamo izključno za namen, zaradi katerega ste nam podatke posredovali.

Shranjevanje podatkov

Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali ob prijavi na e-novice, hranimo do preklica. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred preklicem.
Vse ostale osebne podatke v okviru pogodbenega sodelovanja hranimo v skladu z veljavno zakonodajo.

Posredovanje osebnih podatkov

Osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam in jih ne bomo javno razkrili, razen izbranim pogodbenim partnerjem, katere prav tako zavezuje Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov. Osebnih podatkov ne bomo posredovali v tretjo državo ali organizacijo.

Vaše pravice

V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov imate pravico do dostopa do podatkov, ki se nanašajo na vas, pravico do popravka podatkov, pravico do omejitve obdelave, pravico do izbrisa podatkov ter pravico do prenosljivosti podatkov.

Katerokoli pravico po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov lahko kadarkoli pisno uveljavljate. Pri tem navedite ime, priimek ter elektronski naslov.

Zahtevo lahko pošljete na elektronski naslov: info@vezal.si ali po pošti na naslov:

Zavod Vezal
Kersnikova ulica 6
1241 Kamnik

V primeru spora imate pravico vložiti ugovor pri podjetju Zavod Vezal ter pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

Piškotki

Piškotki so tekstovne datoteke, ki na našem strežniku prepoznajo vaš računalnik. Piškotki sami po sebi ne prepoznajo individualnega uporabnika, pač pa računalnik, ki je bil uporabljen pri dostopu na spletno stran.

Ko vstopite na posamezno spletno stran, je vašemu računalniku avtomatično dodeljen piškotek.

Ko se uporabnik ob vsakem naslednjem obisku vrne na stran, jo brskalnik “pokaže” strežniku ter tako ohrani nastavitve, ki jih je uporabnik že uporabil ter tako omogoči uporabniku enkratno prijavo brez vnovičnega vnašanja uporabniškega imena in gesla ob vsakem naslednjem obisku. Piškotke uporablja velika večina spletnih strani.

Poznamo različne vrste piškotkov:

Začasni piškotki ali piškotki seje: so iz računalnika odstranjeni, ko zaprete brskalnik. Uporabljamo jih za shranjevanje začasnih informacij, npr. elementov v nakupovalnem vozičku.

Trajni piškotki ali shranjeni piškotki: v računalniku ostanejo tudi, ko zaprete brskalnik. Uporabljamo jih za shranjevanje informacij, npr. vpisno ime in geslo, tako da se ni treba vpisati vsakič na novo. Trajni piškotki lahko v računalniku ostanejo več dni, mesecev…

Zunanji piškotki: Te piškotke uporabljamo za analitiko vašega obiska, izboljšanje vaše uporabniške izkušnje in trženje. Vezal uporablja piškotke preverjenih zunanjih partnerjev – podjetij Google, Facebook, Youtube in Vimeo.

Vir: Microsoft podpora.

Seznam piškotkov

Piškotki seje (se pobrišejo ko zaključite obisk):

ImeDomena
__utmc.vezal.si
__utmb.vezal.si
__utmt.vezal.si
PHPSESSIDvezal.activehosted.com
_gat_gtag_UA_112408194_1.vezal.si
PH_HPXY_CHECKvezal.si

Shranjeni piškotki

ImeDomenaRok trajanja v dnevih
_fbp.vezal.si90
__utmv.vezal.si730
__utmz.vezal.si182
__utma.vezal.si730
_icl_current_languagevezal.si1
_gid.vezal.si1
_ga.vezal.si730
fr.facebook.com90
__cfduid.activehosted.com365