PREDAVANJA ZA STARŠE

Najina predavanja so nadpovprečno obiskana. Starši pravijo, da naju je zares dobro poslušati, ker govoriva iz konkretnih zgodb, ki sva jih tudi sama doživela. Tudi v najinih predavanjih sva iskrena in neposredna.

Nekaj po čemer sva še posebna je, da ne obsojava staršev in da ne gledava ali delajo prav ali narobe. Najin način dela je raziskovanje odnosov. Preko raziskovanja veliko lažje vnesemo spremembe.

Na predavanjih staršem predstaviva, kako lahko drugače. Kar naju zelo veseli je, da starši mnogokrat rečejo, da so že samo s pomočjo obiska predavanja, naredili prve korake na bolje.

Predavanje oblikujeva za vsakega naročnika posebej. To pomeni, da se najina predavanja ne ponavljajo. Vsebino pripraviva po pogovoru z naročnikom. Oblikujeva vam tudi vabilo za starše, na katerega je odziv večji.

Za naročila in dodatne informacije smo dosegljivi na elektronskem naslovu: info@vezal.si ali telefonski številki 041265332.

PRILJUBLJENE TEME PREDAVANJ :

 • Vsak dan ista pesem ali kdo ima moč pri nas doma?
 • Med odločnostjo in popuščanjem.
 • Veščine predšolskega otroka zaradi katerih vam bo pozneje lažje.
 • Kako se izognem nasilnim situacijam v vzgoji?
 • Zdrava odzivnost staršev, ki gradi otrokovo samostojnost in odgovornost.
 • Spodbujanje otrokovih razvojnih potencialov.
 • Ko se otroci upirajo.
 • Pomiritev otrokovih intenzivnih čustev.
 • Empatičen odziv je ključ do stika z otrokom.
 • Skrivnost avtoritete in vzgojne moči.
 • Vzgoja brez strahu.
 • Skrivnost starševske moči.
 • Učimo otroke odgovornosti in samostojnosti.
 • Vpliv družinskih vzorcev na vzgojo.
 • Kako zgradimo in ohranimo stik z otrokom?
 • Kako pomirimo razburjenega otroka?
 • Šola in starši skupaj za otroka.
 • Ali so otroci še lastniki svojih izkušenj?
 • Pomen varne odzivnosti za zdrav otrokov razvoj.
 • Oče vzgaja na ena način, mama na drugega– vzgojna nesoglasja med starši.
 • Reševanje zapletov z vrstniki.
 • Učinkovita komunikacija staršev z otrokom skozi razvoj.
 • Vpliv partnerskega odnosa na vzgojo.
 • Ko jim je vse brez smisla.
 • Zavestno starševstvo.
 • Izštekani najstniki in starši, ki štekajo.
 • Odzivi, s katerimi učimo najstnike odgovornosti.
 • Zdrava odzivnost staršev, ki gradi otrokovo samostojnost in odgovornost.
 • Ohranjanje avtoritete brez kaznovanja.
 • Načini, kjer izgubljamo stik in vzgojno moč.
 • “Nimam več nobene moči nad otrokom!”
 • Skrivnost motiviranih otrok in mladostnikov.
 • Trdno stojim v svoji starševski vlogi.
 • Kako slišati odraščajoče in se nanje ustrezno odzivati?
 • Odzivi na čustva pri najstnikih.
 • Ali zmoremo biti empatični z odraščajočimi?
 • Razumeti notranji svet najstnika.
 • Učinkovita komunikacija z najstniki.
 • Prekipelo nam je čez vse meje, ali to lahko popravimo?

PREDAVANJA IN IZOBRAŽEVANJA ZA UČITELJE

Stres in izgorelost nastajata na delovnih mestih, kjer smo razpeti med številne odnose, kjer se situacije iz trenutka v trenutek menjajo in zahtevajo odgovoren in odrasel odziv.

Med ta delovna mesta zagotovo spada poklic učitelja. Poklic, ki je lep in po najinem mnenju izjemen, pa od učitelja ves čas zahteva visoko psihično in fizično pripravljenost.

Učitelji so pri svojem delu izpostavljeni situacijam, na katere niso vnaprej pripravljeni. To so situacije, ki nastopijo kot presenečenje in navadno jih spremlja povečana čustvena odzivnost. Gre za primere, ki jih označujemo za »težje ali težavne« in nastajajo na različne načine. Eni so, ko moramo staršem sporočiti neprijetne informacije o otrocih, ko starši ne znajo slišati, kar bi jim želeli sporočiti. Lahko so to tudi situacije, ko se učitelji zapletejo v konflikt z učenci ali morajo posredovati v konfliktu med učenci. Tretji sklop pa predstavljajo zapleti pri komunikaciji v kolektivu, med različnimi nivoji, službami ali s kolegi.

Najina izobraževanja so osredotočena na posamezna doživljanja učitelja, kako jih lahko prepozna in izbira odzive, ki so učinkoviti, ki delujejo in se na ta način izogne nezdravemu stresu in počasnemu izgorevanju.

Predavanje ali izobraževanje vam pripravimo po vaši želji, glede na vsebino, ki jo potrebuje vaš kolektiv.

Za naročilo, predračun in dodatne informacije smo dosegljivi na elektronskem naslovu: info@vezal.si ali telefonski številki 041265332.

NEKAJ PRIMEROV IZOBRAŽEVANJ ZA UČITELJE:

Učitelji so pri svojem delu izpostavljeni situacijam, na katere niso vnaprej pripravljeni. To so situacije, ki nastopijo kot presenečenje in navadno jih spremlja povečana čustvena odzivnost. Gre za primere, ki jih označujemo za »težje ali težavne« in nastajajo na različne načine. Eni so, ko moramo staršem sporočiti neprijetne informacije o otrocih, ko starši ne znajo slišati, kar bi jim želeli sporočiti. Lahko so to tudi situacije, ko se učitelji zapletejo v konflikt z učenci ali morajo posredovati v konfliktu med učenci. Tretji sklop pa predstavljajo zapleti pri komunikaciji v kolektivu, med različnimi nivoji, službami ali s kolegi.

Ali verjamete, da nam starši pri delu z otroki lahko pomagajo več kot si sploh moremo predstavljati?

Kje so navadno ovire za stik in sodelovanje s starši?

 • ko so starši v naših očeh res problematični;
 • ko so starši prepričani v svoj prav in niso dovzetni za naša priporočila;
 • ko nas starši ne slišijo;
 • ko nas starši napadajo;
 • ko so starši nestrpni do nas in do šole;
 • ko starši svojega otroka vidijo v povsem drugi luči;
 • ko nas skrbi za otrokov napredek ali razvoj in se nas starši izogibajo.

Ob primerih, ki pomenijo frustracijo za delo, se v kolektivu navadno polarizirajo mnenja, nastajajo tabori in skupine, ki ne delijo enotnega mnenja. Tako nastajajo razjede v povezanosti kolektiva, oblikujejo se skupine, kjer eni zastopajo dominantna prepričanja, drugi se v tišini ne strinjajo. Učinek je navadno v pomanjkanju kohezivnosti in neučinkovitem sodelovanju. To se navadno pozna tudi na klimi celotne šole. Vplivi so na izgorevanje, večjo občutljivost za stres, posledično večje število bolniških odsotnosti. Učinki se spletajo v začarani krog, ki pomeni v življenju vsakega učitelja z vsakim letom več slabe volje in apatičnosti pri delu.

SUPERVIZIJE

Strokovna pomoč v konkretnih primerih

V Zavodu Vezal smo prek večletnih izkušenj izobraževanja za šolske kolektive razvili popolnoma nov pristop, ki je za učitelje veliko bolj učinkovit, bolj ekonomičen, prinaša več sprememb v praksi in deluje na dolgi rok.

Supervizija za ciljne skupine pomeni učenje na konkretnih primerih, ki jih učitelji in kolektivi živijo v svojem vsakdanjem delovnem življenju, učinkuje pa tako, da se učitelji naučijo spremeniti manj ugodne okoliščine svojega dela in spremembo vnesejo v sistem takoj; prek procesa se kolektiv povezuje v skupni izkušnji, ki deluje kot zgled dobre prakse in je vzpodbuda za profesionalno delo na dolgi rok.

Supervizija ni učenje teorije, temveč je spreminjanje prakse s strokovno pomočjo prek neposrednega dela. Pridobljeno znanje pa so veščine, ki jih učitelji in skupine uporabljajo pri sebi v vseh situacijah in omogočajo trajno samostojno delovanje.

Za dodatne informacije nas kontaktirajte na elektronski naslov: info@vezal.si ali telefonsko številko 041265332.

Po klasičnih izobraževanjih udeleženci navadno snov, ki jo imajo zapisano, odložijo v predal. Tudi dobre zamisli in predlogi za spremembe izzvenijo, če nimajo podpore in časa, da bi jih lahko utrdili. Po drugi strani je znanje supervizijskih srečanj izkušnja, ki jo med enim in drugim srečanjem udeleženci utrjujejo pri svojem vsakdanjem delu na konkretnih primerih. Tako se formira trdno znanje – profesionalna drža, ki je uporabno za vse čase.

Supervizija je tudi smiselno dopolnilo za izobraževanja, ki so tematsko zaokrožena (npr. enodnevni seminarji) in od njih pričakujemo uvedbo določenih sprememb. S supervizijo omogočimo, da se bodo spremembe vživele in bo v kolektivu hkrati ohranjeno funkcionalno ravnotežje.

Kaj pridobijo učitelji?

 • Podporo pri konkretnih primerih, kjer so sami že izgubili upanje.
 • Možnost novega pogleda in izstop iz kroga vedno istih načinov, ki ne prinašajo koristi.
 • Učenje na način, ki ne vodi v izgorevanje, daje upanje in povečuje motiviranost za delo.
 • Profesionalni odnos in širino reševanja kompleksnejših situacij dela.

Kaj pridobi kolektiv?

 • Učenje načinov za samostojno reševanje problemskih situacij v prihodnje.
 • Dolgoročno deluje izkušnja kot krepitev homogenosti kolektiva.
 • Možnost za reševanje napetosti, ki v kolektivu niso izrečene, a delujejo uničevalno na vse kot tiha »tempirana bomba«.

Za katere primere je supervizija v šoli primerna?

 • Težavni razredi. Težavni odnosi v razredih. Težaven učenec v razredu.
 • Težave pri odnosih s starši.
 • Težave zaradi različnih pogledov na problem v kolektivu.
 • Težave pri usklajevanju v predmetnih aktivih.
 • Težave v usklajevanju pri ukrepih glede določenih razredov ali učencev v kolektivu.
 • Prilagajanje novih učiteljev s starejšimi.
 • Medgeneracijske razlike v učiteljskem kolektivu.
 • Težave pri delitvi dela v kolektivu, pri sprejemanju dogovorov, pri uresničevanju dogovorov.
 • Izgorevanje učiteljev, upad delovne vneme, naveličanost in pesimizem v kolektivu brez pravega (znanega) razloga.
 • Po izobraževanju na določeno temo, ki zahteva vnašanje sprememb v celotnem sistemu – z namenom postopnega uvajanja sprememb.
 • Vsi primeri, ki jih v kolektivu prepoznavajo kot ogrožujoče za uravnoteženo delovanje učiteljev ali šole kot celote.