IZVEDENI SEMINARJI, IZOBRAŽEVANJA IN PREDAVANJA ZA ŠOLE

2005 in prej

Srednja šola za gostinstvo in turizem, Ljubljana, Delo s težavnimi razredi in učenci, junij 2004.
Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik, seminar – »Avtoriteta učitelja in delo s težavnimi učenci«, Kamnik, 8. april 2005.
Srednja šola Kočevje – seminar »Vloga učiteljev in kakovost medsebojnih odnosov z dijaki«, 4. in 5. maj 2005.
CID Ptuj, Usposabljanje svetovalnih delavcev, Zeleni ključ, november 2005.
ZPM Maribor, Usposabljanje svetovalnih delavcev, Zeleni ključ, november 2005.

2006

OŠ Šmartno v Tuhinjski dolini – seminar »Težavni razredi«, avgust 2006
OŠ Šmartno v Tuhinjski dolini – predavanje »Družinski vzorci«, september 2006
LAS Kamnik, izvedba strateškega načrta, oktober 2006
MC Nova Gorica, predavanje Družinski vzorci in odraščajoči, oktober 2006
OŠ Mojstrana – predavanje »Družinski vzorci, razvojne potrebe«, november 2006
OŠ Kranjska Gora – predavanje in delavnica za starše »Družinski vzorci in zasvojenosti«, november 2006
OŠ Videm pri Ptuju, predavanje »Družinski vzorci, ki vplivajo na vzgojo«, 20. november 2006
OŠ Leskovec, predavanje »Družinski vzorci, ki vplivajo na vzgojo«, 20. november 2006
OŠ Logatec, predavanje »Družinski vzorci in odraščajoči«, 21. november 2006
OŠ Preserje pri Radomljah, seminar Zeleni ključ za starše, 1. in 2. december 2006
MC Podlaga Sežana, predavanja in seminar za starše »Zeleni ključ«, december 2006
Knjižnica Domžale, predavanje »Družinski vzorci in odraščajoči«, 13. december 2006

2007

Gimnazija Sežana, seminar »Preživeti stres«, januar 2007
OŠ Šalovci – Predavanje za starše: “Družinski vzorci, ki vplivajo na vzgojo”; 6. 1. 2007
OŠ Železniki – Predavanje za starše: “Družinski vzorci, ki vplivajo na vzgojo”; 18. 1. 2007
OŠ dr. A. Trstenjaka, Negova in OŠ Kapela – seminar za učitelje: “Preživeti v stresnih situacijah v šoli”, 27. in 28. 1. 2007
OŠ Toneta Čufarja, Jesenice – delavnica za starše: “Preprečevanje nasilja v razredu”; 29. 1. 2007
OŠ Dob – Predavanje za starše: “Ali je učenje smiselno”; 30. 1. 2007
OŠ Dutovlje, seminar »Stresne situacije v šoli«, 9. in 10. februar 2007
Vrtec Urša, Domžale – Predavanje za starše: “Družinski vzorci, ki vplivajo na vzgojo”; 15. 2. 2007
OŠ Ivana Kavčiča Izlake – predavanje za starše: “Kako lahko starši pomagajo pri učenju”; 22. 2. 2007
OŠ Šalovci – Šola Za starše – ciklus delavnic, ki so namenjene učenju veščin pri vzgoji, 26. 2. 2007
Gimnazija Ormož – predavanje za starše: “Družinski vzorci, ki vplivajo na vzgojo”; 6. 3. 2007
OŠ Kranjska Gora – Modri ključ – trening partnerskih odnosov; 16. 3. 2007
Krajevna skupnost Vrabče – predavanje za krajane: “Drobne domače veščine za uspešno delo otrok v šoli”; 22. 3. 2007
Gimnazija Ormož – predavanje za starše: “Družinski vzorci, ki vplivajo na vzgojo”; 6. 3. 2007
Krajevna skupnost Vrabče – predavanje za krajane: “Drobne domače veščine za uspešno delo otrok v šoli”; 22. 3. 2007
Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana – predavanje za učitelje: “Preživeti v stresnih situacijah v šoli”; 19. 4. 2007
Gimnazija in kemijska srednja šola Ruše – predavanje za starše: “Stik z odraščajočimi otroki”, 10. 5. 2007
MOVIT na MLADINA – delavnica za mentorje; 16. 5. 2007
OŠ Kanal – predavanje za starše: ” Družinski vzorci, ki vplivajo na vzgojo”; 31. 5. 2007
OŠ Kanal – predavanje za starše: ” Stik z odraščajočimi otroki”; 31. 5. 2007
OŠ Poljčane – seminar za učitelje: “Delo s težavnimi učenci – kako ustvariti manj stresno učno in delovno okolje”; 30. 8. 2007
OŠ Vodice – predavanje za starše: “Družinski vzorci, ki vplivajo na vzgojo”; 6. 9. in 13. 9. 2007
OŠ Janka Modra, Dol pri Lj. – predavanje za starše: “Družinski vzorci, ki vplivajo na vzgojo”; 20. 9. 2007
Zveza prijateljev mladine Slovenije – predavanje; 18. 9. 2007
OŠ Zbora odposlancev, Kočevje – predavanje za starše: “Družinski vzorci, ki vplivajo na vzgojo”; 4. 10. 2007
OŠ Kozara, Nova Gorica – predavanje za starše: “Družinski vzorci, ki vplivajo na vzgojo”; 11. 10. 2007
OŠ Šmartno v Tuhinju – predavanje za starše: “Dileme v vzgoji”; 17. 10. 2007
Mladinski center Nova Gorica – supervizija za mladinske delavce; 15. 11. 2007
OŠ Solkan – predavanje za starše: “Družinski vzorci, ki vplivajo na vzgojo”, 15. 11. 2007
OŠ Cirila Kosmača Piran – delavnica za starše – Trening partnerskih in starševskih veščin, 16. in 17. 11. 2007
OŠ Čepovan, Nova Gorica – predavanje za starše: “Družinski vzorci, ki vplivajo na vzgojo”; 21. 11. 2007
OŠ Srečka Kosovela, Sežana – predavanje za starše: “Zakaj je preveč prostega časa lahko problem?”; 22. 11. 2007
OŠ Preserje pri Radomljah (Glasserjeva kakovostna šola) – zaključek treninga partnerskih veščin; od 1. 10. do 26. 11. 2007
OŠ 8 talcev, Logatec – predavanje za starše: “Ali je učenje lahko smiselno?”, 27. 11. 2007
OŠ Dornberg, – predavanje za starše: “Družina in odraščajoči otroci”, 28. 11. 2007
OŠ Šempas – predavanje za starše: “Družinski vzorci, ki vplivajo na vzgojo”; 3. 12. 2007
OŠ Milojke Štrukelj, Nova Gorica – predavanje za starše: “Pomoč pri samostojnosti otrok”; 5. 12. 2007
OŠ Milojke Štrukelj, Nova Gorica – predavanje za starše: “Dileme v vzgoji”; 5. 12. 2007

2008

Knjižnica Domžale, Predavanje »Umetnost dobrega odnosa«, 9.1.2008
OŠ Log-Dragomer, Predavanje »Preživljanje prostega časa«, 10.1.2008
OŠ Fran Erjavec, Nova Gorica, Predavanje »Starši pomagamo otrokom k samostojnosti«, 14.1. 2008
KS Štjak, Predavanje »Družinski vzorci in razvojne potrebe otrok«, 16.1.2008
KS Tomaj, Predavanje »Stik med družinskimi člani«, 17.1.2008
KS Štorje, Predavanje »Partnerski odnos«, 21.2.2008
KS Dane, Predavanje »Preživeti s pubertetnikom«, 15.3.2008
OŠ Prežihovega Voranca, Ravne na Koroškem, Predavanje »Zaupanje in stik med družinskimi člani«, 14.4.2008
MC Trbovlje – Delujmo lokalno, Predavanje »Mladi kot pomembna skupina družbe«, 9.5.2008
MC Podlaga Sežana, Trening Modri ključ, 16. – 18.5. 2008
OŠ Prežihovega Voranca, Ravne na Koroškem, Seminar »Težavni razredi in učenci«, 27.8.2008
TŠC Nova Gorica in MC Nova Gorica, seminar »Učna pogodba in neformalna učna pomoč«, oktober 2008
OŠ Dragomirja Benčiča Brkina, Hrpelje, sklop predavanj za vse starše po triadah, oktober, november 2008
OŠ dr. Janeza Mencingerja, Boh. Bistrica, predavanje »Družinski vzorci, ki vplivajo na vzgojo«, 13. november 2008
LAS Črnomelj, Predavanje »Družinski vzorci in opojne substance«, 20.11.

2009

OŠ Preserje pri Radomljah, Vikend trening za starše, Modri ključ, januar 2009
OŠ Antona Žnidaršiča Ilirska Bistrica, Predavanje »Vzgojna prepričanja in zadrege v vzgoji«, 23.2.2009
OŠ Stranje, Predavanje »Družinski vzorci in potrebe otrok v osnovni šoli«, 11.3.2009
OŠ Toma Brejca, Kamnik, Predavanje »Vzgojne veščine za otroke v času odraščanja«, 18.3.2009
OŠ Frana Albrehta, Kamnik, Predavanje »Družina v puberteti«, 23.3.2009
OŠ Marije Vere, Predavanje »Različna vzgojna prepričanja in zadrege pri vzgoji«, 25.3.2009
OŠ Šmartno v Tuhinju, Predavanje »Zaupanje in stik med družinskimi člani«, 8.4.2009
Vrtec VVZ Rožle, Kamnik, Vzgojne veščine za prvih 10 let življenja z otrokom, 9.4.2009
OŠ Preserje pri Radomljah, Predavanje »Samopoškodbe otrok«, maj 2009
OŠ Jurija Vege Moravče, Supervizija za učiteljski kolektiv, avgust 2009.
Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, Sekcija za cistično fibrozo, Izvedba seminarja Modri ključ za starše otrok, celo leto
OŠ Frana Kocbeka Gornji grad, Predavanje »Kako doma premagujemo učne težave«, 1.10.2009
OŠ Šentjernej, Predavanje »Vzgojna prepričanja in zadrege v vzgoji«, 8.10.2009
OŠ Milojke Štrukelj, Nova Gorica, Predavanje »Zadrege v vzgoji in učenje delovnih navad«, 5.11.2009
OŠ Jurija Vege Moravče, Predavanje »Samopoškodbe otrok in družina«, 19.11.2009
Vrtec Moravče, Predavanje »Partnerstvo in vpliv na vzgojo«, 24.11.2009
Druga OŠ, Slovenj Gradec, Predavanje »Partnerski odnos in povezanost družine«, 26.11.2009

2010

OŠ Preserje pri Radomljah, Vikend trening za starše, Modri ključ, januar 2010
Srednja zdravstvena šola Murska Sobota, Predavanje »Družina in kako preživeti s pubertetnikom«, 28.1.2010
LAS Kamnik, Okrepčevalnica za starše, celoletni program, 10 delavnic, 4 predavanja, celoletni program
VVZ Rožle, Kamnik, Predavanje »Vzgojni odzivi na razvoj spolnosti pri predšolskih otrocih«, 2.2.2010
OŠ III, Murska Sobota, Predavanje »O mejah in odgovornosti staršev«, 18.3.2010
LAS Nova Gorica, Preventivni program delavnic za 7. in 8. razrede OŠ v celotni MO, celoletni program
MC Ormož, Predavanje »Partnerski odnos in vplivi na funkcioniranje otrok«, 26.10.2010
Gimnazija Nova Gorica, Predavanje »Ohranjanje stika z otrokom v srednji šoli«, 11.11.2010
Dijaški dom Nova Gorica, Predavanje »Družina z odraščajočim otrokom v srednji šoli«, 12.11.2010
TŠC Nova Gorica, Predavanje »Družina z odraščajočim otrokom v srednji šoli«, 18.11.2010
Srednja ekonomska šola, Nova Gorica, Predavanje »Družina z odraščajočim otrokom v srednji šoli«, 25.11.2010
OŠ Milojke Štrukelj, Nova Gorica, Supervizija za učiteljski kolektiv, november 2010
OŠ Solkan, Predavanje za starše »Nevarnosti izgube stika z otrokom«, november 2010

2011

OŠ Preserje pri Radomljah, Vikend trening za starše, Modri ključ, januar 2011
LAS Kamnik, Okrepčevalnica za starše, celoletni program, 10 delavnic, 4 predavanja, celoletni program
OŠ Šenčur, Predavanje »Komunikacija z najstnikom«, 12.1.2011
OŠ Idrija, Seminar za kolektiv, težavnimi učenci / razredi, februar 2011
RIS Dvorec Rakičan, Predavanje »Družinski vzorci in razvojne potrebe otrok«, 12.5.2011
Ljudska univerza Škofja Loka, Delavnica: Praktično k razumevanje drugega (Nova pot k medgeneracijskemu sodelovanju in človeškemu razumevanju), 18.5.2011
RIS Dvorec Rakičan, Predavanje »Vpliv partnerskega odnosa na vzgojo otrok«, 26.5.2011
OŠ Janka Glaserja Ruše, Seminar za učitelje »Učinkovita komunikacija v stresnih situacijah v šoli«, 25. in 26. avgust 2011

Start typing and press Enter to search

Z nadaljevanjem uporabe spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov, ki bodo vašo uporabniško izkušnjo naredili slajšo. Več informacij

Na strani uporabljamo piškotke, da vam lepše prikažemo vsebino in merimo obiskanost. Če boste uporabljali stran brez spremembe nastavitev piškotkov se strinjate z njihovo uporabo.

Zapri